Usluge

Pronađite svoj glas .

Konsalting

Niste sigurni šta vam sve treba od audio opreme?

Možemo vam napraviti detaljan spisak opreme koja vam je potrebna za snimanje podkasta visokog kvaliteta i zajedno ćemo doći do finansijskog plana koji će biti u granicama vašeg budžeta.

Tehnička Podrška

Nemate pojma šta treba da pritisnete?

Možemo da prođemo kroz svaki deo vašeg signalnog lanca, od mikrofona, do audio interfejsa da bismo vam objasnili kako da dobijete optimalan signal koji će se odraziti na kvalitet vaših snimaka.

Uređivanje Sadržaja

Niste sigurni kako da formatirate epizode?

Hajde da smislimo najbolji sadržaj u odnosu na vašu ciljnu grupu. Sve od stila emisije, dužine, intro i outro muzike i sve ostalo što će učiniti da vaši slušaoci budu na ivici sedišta tokom slušanja.

Restoracija Audio Kvaliteta

Da li je loš kvalitet vašeg snimka?

Hajde to da popravimo, koristeći standardne alate i tehnike audio inženjeringa, kao što je korektivna ekvalizacija, kompresovanje vokala, de-reverberacija, itd.

Uklanjanje Pozadinske Buke

Da li u snimku postoji puno šuma i pozadinske buke?

Smanjivanje ili potpuno uklanjanje tih problema se radi kroz „Noise reduction“ proces, nebitno da li je buka nastala od glasnog klima uređaja, ventilatora, saobraćaja ili jednostavno kao nus-proizvod audio opreme.

Audio Editovanje

Da li duge pauze, kašljanja i poštapalice konstantno prekidaju tok naracije?

„Dubinsko“ editovanje će odstraniti sve te probleme. Kao rezultat će se dobiti naracija koja teče glatko i bez prekida.

Miksanje

Da li imate više audio kanala i želite da svi budu i izbalansirani, frekvencijski i dinamički?

Možda želite da ubacite intro ili outro, mid-roll reklame ili samo imate nekoliko različitih govornika, jednostavno, cilj miksanja je da se izbalansiraju svi zvučni aspekti jednog snimka.

Masterovanje

Želite da vaša epizoda bude spremna za distribuciju?

Priprema za bilo kakvu distribuciju, analognu ili digitalnu, neophodna je u svakom slučaju. U ovom koraku, cilj je da audio specifikacije snimaka dostignu standarde industrije vezano za medijum preko kojeg se distribuira.

ID3 Tagovanje

Potrebno vam je da fajlovi imaju sve neophodne informacije?

Poslednji korak pre distribucije je unošenje svih potrebnih informacija o epizodi u master mp3 fajl koji ćete koristiti za distribuciju, kao što su the title, the artist, the year of realese, the summary, itd.

© Nootka Sound 2020, sva prava zaštićena.